Proceedings of the Third International Symposium of Chinese CHI


Journal article


Henry Duh, Yihsiu Chen, Hao-Chuan Wang, Gary Hsieh, Xiaojun Bi, Yi Ji, Ryan Wang
Chinese CHI '14 The Second International Symposium of Chinese CHI, 2015 Mar 17

Cite

APA
Duh, H., Chen, Y., Wang, H.-C., Hsieh, G., Bi, X., Ji, Y., & Wang, R. (2015). Proceedings of the Third International Symposium of Chinese CHI. Chinese CHI '14 The Second International Symposium of Chinese CHI.

Chicago/Turabian
Duh, Henry, Yihsiu Chen, Hao-Chuan Wang, Gary Hsieh, Xiaojun Bi, Yi Ji, and Ryan Wang. “Proceedings of the Third International Symposium of Chinese CHI.” Chinese CHI '14 The Second International Symposium of Chinese CHI (March 17, 2015).

MLA
Duh, Henry, et al. “Proceedings of the Third International Symposium of Chinese CHI.” Chinese CHI '14 The Second International Symposium of Chinese CHI, Mar. 2015.